Bądź bezpieczny w czasie zimy Drukuj

"…OD OBUWIA AŻ DO GŁOWY CAŁY JESTEM ODBLASKOWY…"
Słowa refrenu piosenki miały za zadanie uświadomić


młodym uczestnikom ruchu drogowego konieczność posiadania elementów odblaskowych..


Na apelu, który odbył się w szkole 16 grudnia,


uczniowie klas: IV a i b


zaprezentowali wiele wierszyków, scenek,


wskazówek dotyczących bezpiecznego wypoczynku w czasie zimowej przerwy świątecznej.


Gospodarze klas otrzymali KODEKSY zawierające zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego,


a wręczała je Pani Zima, którą była uczennica IV b – Gabrysia Banecka.


Przywołano też magiczny, zimowy nastrój – dziewczęta kółka tanecznego,


którym opiekuje się p. Mariola Urbaniak, zatańczyły zimowego walczyka.


Apel przygotowali uczniowie pod kierunkiem p. Joanny Mazurek i p. Lilli Lebiedzińskiej.Galeria


Galeria koła tanecznego