Cele i zamierzenia drużyny: 

- kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwój intelektualny,
społeczny, duchowy i fizyczny oparty na tworzeniu więzi międzyludzkich,
- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
- pogłębianie szacunku dla osób starszych,
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
- propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu,
- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi
poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych,
- zdobywanie umiejętności udzielania pierwszej pomoc,
- kształtowanie postaw proekologicznych,
- zdobywanie stopni i sprawności harcerskich.
 
Na zbiórkach harcerze będą mogli:
 
- rozwijać zainteresowania i zdolności,
- poznawać ciekawych ludzi i ciekawe miejsca,
- wykazać się zaradnością i sumiennością,
- czuć się potrzebnym innym ludziom i środowisku,
- zżyć się ze swoimi kolegami i koleżankami.
  
Współpraca
 
Drużyna harcerska współpracuje z Drużyną Zuchową Przyjaciele Lasu SP w Zagórowie,
Drużyną Nieprzetartego Szlaku w Michalinowie, Biblioteką Publiczną w Zagórowie.
 

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.