Części mowy

CZĘŚĆ MOWY

PYTANIA PRZYKŁAD
rzeczownik kto? co? nazwy własne, rzeczy, istot, zjawisk; Asia, kot, tulipan, szkoła
czasownik co robi? co się z nim dzieje? wyraz określający czynności, stany; idzie, świecą, namalował
przymiotnik

jaki? jaka? jakie?
czyj? czyja? czyje?
który? która? które?

określenie cech, właściwości istot, rzeczy, zjawisk; piękny, różowy, miła
przysłówek jak? gdzie? kiedy? określenie właściwości, cech czynności; dobrze, wczoraj, daleko, ładnie
liczebnik ile? który z kolei? wskazuje na liczbę lub porządek rzeczy, osób;
dwa, drugi, dwoje
zaimek zastępuje inne wyrazy zastępuje inne części mowy (rzeczownik, przysłówek, przymiotnik, liczebnik) i wyrażają ich treść; twój, my, kto, jak, tam
przyimek łączy się najczęściej z rzeczownikiem łączy się z innymi częściami mowy, nadaje im nowy sens; za, nad, od, w ogóle, po
spójnik łączy dwa zdania lub wyrażenia łączy zdania lub wyrażenia; i, albo, aby, że, bo